Preskočiť na obsah

Ďakujeme, že rešpektujete? naše prosby

Zverejnené 29.10.2021.

Vážení občania 8.10.2021 sme na stránke uverejnili oznam o kontajneroch pri cintoríne, ktoré slúžia pre uloženie odpadu z cintorína a vysvetlili sme prečo je dôležité v tomto období dodržať toto pravidlo. Evidentne sú medzi nami občania, ktorí tomu neporozumeli alebo nechceli porozumieť. Dnes sme našli v jednom z kontajnerov 5 vriec (päť veľkých 100l čiernych vriec zaplnili pol 1100l kontajnera) v ktorých boli okrem iného – šatstvo (máme v obci kontajner na šaty), plastové auto (tento týždeň bol zvoz plastov), použité plienky a rôzny iný komunálny odpad. Vyseparovala som niektoré zložky a dole ponúkam foto z vecí, ktoré poukazujú na nezodpovedných rodičov dieťaťa – ktoré tieto veci používalo. Myslím, že ich viacerí viete identifikovať. Za návštevníkov cintorína, ktorí si prídu uctiť pamiatku zosnulých veľké FUJ.