Preskočiť na obsah

Daňové povinnosti – 31. január 2024

Zverejnené 15.1.2024.

Vážení občania a daňovníci,

aby ste nezmeškali a nezabudli podať daňové priznanie pripomíname vám, že všetky zmeny ktoré u vás nastali z titulu predaja alebo kúpy nehnuteľnosti, z titulu kolaudácie alebo stavebného povolenia, z titulu výstavby drobných stavieb v roku 2023, zmenu počtu psov v domácnosti ste povinní oznámiť daňovým priznaním do konca januára 2024.

Zmenu počtu osôb oproti minulému roku, za ktoré platíte poplatok za odpad oznámite na tlačive Oznámenie k poplatku za KO , ktoré nájdete na našej stránke www.hrašovík.sk , v podstránke Samospráva – Dane a poplatky

S otázkami sa na nás obráťte v počas stránkových hodín osobne, telefonicky alebo emailom – rady vám odpovieme.