Harmonogram vývozu komunálneho odpadu. Ako správne kompostovať

Harmonogram zvozov komunálneho odpadu a triedených odpadov na rok 2021

Zber elektroodpadu zo svetelných zdrojov

Úprava odpadových obalov

Triedime odpad s Naturpackom

Kompostovanie

kompostovanie

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu – Natur – pack

Ako riediť odpad

Zverejnené 3. januára 2021.
Upravené 12. januára 2021.