Kalendár zvozov komunálneho odpadu a separovaných odpadov

22.12.2021 zverejnil/a hrasovik_obec.

Kalendár zvozov budeme roznášať spolu s vrecami na separovaný zber, po dodaní firmou NATURPACK.