Mechanické odčítanie stavu vodomerov 1.3.2022, od 8,00 hod.

Kategória

1.3.2022 od 8,00 hod. bude pracovník VVS vykonávať mechanické odčítanie stavu vodomerov. Z tohoto titulu žiada o sprístupnenie vodomernej šachty.

Zverejnené 28. februára 2022.
Bez úpravy .