Preskočiť na obsah

Oznam OcÚ

Zverejnené 4.1.2023.

Kategória

Vážení občania,

pracovníci obce roznášajú vrecia na separovaný odpad, je v nich vložený Kalendár obce na rok 2023 a harmonogram zberu komunálneho odpadu a zvozov separovaných odpadov v papierovej forme. Tento harmonogram nájdete aj na našej webovej stránke v časti Samospráva – odpadové hospodárstvo.