Vyjadrenie názoru k zamýšľaným zmenám a doplnkom Územného plánu obce Hrašovík.

Zverejnené 28. februára 2022.
Bez úpravy .