Vyjadrenie názoru k zamýšľaným zmenám a doplnkom Územného plánu obce Hrašovík.

Kategória

Zverejnené 4. februára 2022.
Bez úpravy .