Preskočiť na obsah

Výzva na dodržiavanie kľudu v obci počas nedieľ a sviatkov

Zverejnené 14.5.2024.

Kategória

Vážení občania,

na základe čoraz častejších sťažností občanov na nedodržiavanie kľudu v obci počas nedieľ a sviatkov vás týmto vyzývam aby ste rešpektovali ustanovenia VZN č. 1/2020 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitých miestach v obci.

Pre tých, ktorí sa s obsahom tohto VZN ešte neoboznámili – VZN č.1/2020 je zverejnené na webovej stránke obce www.hrasovik.sk v časti Zverejňovanie – podskupina Obecné zastupiteľstvo – podskupina VZN

Každý človek má právo na odpočinok a na rešpektovanie určitého režimu, počas ktorého sa dokáže fyzicky i psychicky zregenerovať, aby mohol aj naďalej fungovať ako ľudská bytosť a plnohodnotný člen spoločnosti. Kľud v nedeľu a vo sviatky je potrebný s prihliadnutím na tradície, keď napr. nedeľa alebo cirkevné sviatky sú dlhodobo vnímané ako dni pracovného pokoja, a to nie z pracovnoprávneho pohľadu, ale z pohľadu kultúrneho, spoločenského a náboženského.

Buďme ohľaduplní k sebe navzájom, to je to najmenej čo môžeme pre seba a ostatných urobiť.

Ďakujem za pochopenie a dodržiavanie pokoja a kľudu. Renáta Demková.