Preskočiť na obsah

14. januára 1945 bolo 21chlapov z Hrašovíka odvlečených do Nemecka na nútené práce – česť ich pamiatke

Zverejnené 12.1.2024.

Kategória

Andrej Takáč

Štefan Takáč

Ján Krupáš

Imrich Krupáš

Štefan Fazekaš

Andrej Takáč ml.

Imrich Fazekaš

Andrej Matík

Imrich Pešák

Imrich Amrich

Štefan Amrich

Vincent Staňo

Imrich Staňo

Juraj Doľák

Štefan Kövér-Dorčo

Štefan Kövér- Lovas

František  Kövér-Novoveský

Laco Čap

Michal Čekan

Ján Cibuľa

Štefan Kövér-Panov

Spomienka posledného z nich, bači Panov (tak sme ho volali),  ktorý mal vtedy  necelých 21 rokov, takto spomínal:

„Dňa 14. januára obkľúčili našu dedinu nemeckí vojaci a nikoho nepustili z dediny von. Chlapov sústredili do budovy obecnej školy. Potom nás nahnali na nákladné vozy, zatiahli plachty a odviezli nás do Prešova. Na druhý deň nás nahnali do vagónov pre dobytok, zaistili dvere a deportovali nás cez Poľsko do Nemecka. Spali sme na podlahe vagóna, na ktorej  bolo natrúsené trochu slamy. Biologické potreby sme robili priamo vo vagóne, takže vzduch tam bol neznesiteľný.  Stravovanie bolo biedne. Žili sme zo zásob, ktoré sme mali z domu. Trpeli sme nedostatkom pitnej vody. Cestou sme zažili dve bombardovania.  Prvé bombardovanie bolo v Poľsku. Tam nás ani nevypustili z vagónov. Druhé bombardovanie bolo  v Bohumíne. Tu nás už vypustili z vagónov, samozrejme pod automatmi vojakov, ktorí nás strážili. Po príchode do Bietigheimu,  nás priviedli  do tábora, a umiestnili nás v drevených barakoch. Išli sme na odvšivavenie a okúpanie. Okúpanie bolo také, že z jedného kohútika malým prúdom tiekla voda. ….

 Každý, kto prežil deportáciu na nútené práce trpel fyzicky. Hlad, smäd, zima, vši. K fyzickému trápeniu sa pridáva ešte trápenie psychické. Sústavné ponižovanie  a podceňovanie negatívne pôsobí  na psychiku človeka. Ja som to veľmi ťažko znášal….“

Dňa 14.1.2024 v nedeľu, o 13,00 hod. si ručným zvonením na historickom zvone pripomenieme túto udalosť.