77. výročie odvlečenia 21 chlapov z Hrašovíka na nútené práce do Nemecka

Kategória

Vážení občania,

dnes o 15,00 hodine si ručným zazvonením pripomenieme 77. výročie odvlečenia 21 chlapov z Hrašovíka na nútené práce do Nemecka. Spomíname na vás.

Zverejnené 14. januára 2022.
Bez úpravy .