Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Hrašovík.

Odpustová slávnosť v Hrašovíku – pozvanie

Vážení občania, pán farár Dominik Macák, duchovný otec z rímskokatolického kostola sv. Marty v Hrašovíku pozýva všetkých občanov obce na spoločné stretnutie pri kotlíku guľáša – v sobotu 30.7.2022 – o 16,00hod. na detskom ihrisku. Stretnutie je súčasťou nedeľňajšej odpustovej slávnosti na počesť sv. Marty, ktorej je náš kostol zasvätený. Zároveň pozýva všetkých na pobožnosť… Čítať viac

Očkovanie psov v sobotu 28.5.2022, od 10,00 do 10,30 hod.

V sobotu 28.5.2022 na dvore obecného úradu sa uskutoční očkovanie psov starších ako 3 mesiace vakcínou proti besnote od 10,00 do 10,30 hod. So sebou si doneste očkovací preukaz a poplatok 10,00 EUR. V prípade záujmu o čipovanie je poplatok 15,00 EUR.

Kontajner na vytriedený stavebný odpad pristavený 20.5.2022

Dňa 20.5.2022 bude na obecnom dvore pristavený veľkokapacitný kontajner na vytriedený stavebný odpad. Za drobný stavebný odpad sa považuje odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou. Jedná sa najmä o úlomky betónu, zvyšky tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky, zvyšky zeminy a kameniva, pórobetón a pod. v množstve 1 – 2 prívesné vozíky. Do kontajnera… Čítať viac