Daňové povinnosti – 31.január 2023

Kategória

Vážení občania a daňovníci,

aby ste nezmeškali a nezabudli podať daňové priznanie pripomíname vám, že všetky zmeny ktoré u vás nastali z titulu predaja alebo kúpy nehnuteľnosti, z titulu kolaudácie alebo stavebného povolenia, z titulu výstavby drobných stavieb. Ďalej nezabudnite oznámiť zmenu počtu psov v domácnosti.

S otázkami sa ma nás obráďte v počas stránkových hodín osobne, telefonicky alebo emailom – rady vám odpovieme.

Zverejnené 13. januára 2023.
Bez úpravy .