JK Farma Hrašovík – venujte 2% dane z príjmu za rok 2021 subjektu ktorý pôsobí na našom území – do 31.3.2022

Kategória

Vážení občania, chcem sa prihovoriť za JK Farma Hrašovík – Jazdecký klub u nás v Hrašovíku, pôsobí tu niekoľko rokov, postupne zveľaďuje prostredie bývalého družstva a v neposlednom rade aj prostredníctvom tohoto klubu pozná a navštívi obec viac cezpoľných. Vieme, že toto nie je činnosť prostredníctvom ktorej sa z ľudí čo tento klub prevádzkujú stanu milionári. Túto prácu treba milovať a myslím, že ľudia ktorí tam pracujú a vedú tento klub to denno denne dokazujú. Financií nikdy nieje nazvyš a preto vás chcem poprosiť, ak ste sa ešte nerozhodli komu svoje 2% dáte dajte ich tomuto klubu. Vaše peniažky pomôžu zveľaďovaniu nášho bezprostredného okolia.

Je to jednoduché – vyplníte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a do II. Oddielu uvediete IČO: 42 32 86 91 a Obchodné meno: JK Farma Hrašovík. Toto vyhlásenie spolu s potvrdením zamestnávateľa o zaplatení dane odnesiete alebo pošlete poštou na Daňový úrad v Košiciach. Môžeme vám vyjsť v ústrety a to tak, že ak donesiete vyplnené a podpísané tlačivo na obecný úrad, alebo ho hodíte do poštovej schránky na obecnom úrade do 30.3.2022 podáme ho na daňovom úrade za vás. Ďakujem. Demková.

Zverejnené 15. marca 2022.
Bez úpravy .