Lekárka pre deti a dorast MUDr. Soňa Pirická nebude dňa 8.10.2021 – v piatok ordinovať

Kategória

MUDr. Soňa Pirická nebude dňa 8.102021- v piatok ordinovať. Zastupovať ju bude len v akútnych prípadoch, po telefonickom dohovore pani doktorka v Kráľovciach. Telefonický kontakt do Kráľoviec 055/6958129

Zverejnené 7. októbra 2021.
Bez úpravy .