Obchodovanie s ľuďmi – kontakty, pokyny

2.3.2022 zverejnil/a hrasovik_obec.

Kategória

Pokyny a kontakty  pri prípadnom zaznamenaní novodobej potencionálnej trestnej činnosti, ktorá nie je vylúčená v súčasných podmienkach exodu ľudí z územia Ukrajiny na Slovensko.