Obchodovanie s ľuďmi – kontakty, pokyny

Kategória

Pokyny a kontakty  pri prípadnom zaznamenaní novodobej potencionálnej trestnej činnosti, ktorá nie je vylúčená v súčasných podmienkach exodu ľudí z územia Ukrajiny na Slovensko.

Zverejnené 2. marca 2022.
Bez úpravy .