Oznam OcÚ

Kategória

Oznamujeme občanom, že tí ktorí pri roznášaní kalendáru na rok 2022 a rozpisu zvozov separovaného odpadu neboli doma, alebo sme sa k nim nevedeli dostať, môžu si kalendár a rozpis vyzdvihnúť na obecnom úrade počas stránkových hodín. Vrecia na separovaný odpad ešte firma NATURPACK nedodala, prosíme použiť staré. Akonáhle ich dostaneme roznesieme ich po domácnostiach.

Zverejnené 7. januára 2022.
Bez úpravy .