Poďakovanie za humanitárnu pomoc

25.3.2022 zverejnil/a hrasovik_obec.

Kategória

Včera som odovzdala humanitárnu pomoc vo forme trvanlivých potravín a hygienických potrieb na Slovenskom červenom kríži Košice – okolie pre vojnových utečencov.

V mene pani riaditeľky veľké ďakujem rodine Lenky Amrichovej, Alžbety Šmelkovej, Boženy Rostášovej, Slávky Jurekovej, Emílie Bučkovej, Zdeňky Fazekašovej a Jane Amrichovej, Emílii Köverovej, Darine Fazekašovej za pomoc pre ľudí v núdzi.