Preskočiť na obsah

Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov – 3.5.2024

Zverejnené 23.4.2024.

Kategória

Vážení občania,

jar je tu a s ňou aj jarné upratovanie. V predstihu si pripravte objemný odpad ktorý sa nedá vyhodiť v rámci komunálneho ani separovaných odpadov. Prosíme aby ste odpad poriadne vyseparovali nakoľko sa v kontajneroch často nachádzajú rôzne plastové výrobky, ktoré môžete odovzdať v zbere plastu, pneumatiky ktoré tak isto nepatria do kontajnera a veľa iných vecí, ktoré sa dajú odovzdať v rámci separovaných zvozov. Zvlášť chceme upozorniť na nebezpečný odpad – hlavne obaly z nebezpečného odpadu – plechovky od farieb, rôznych rozpúšťadiel, obaly z pesticídov, insekticídov, akumulátorov a podobne. Najbližší separovaný zvoz tohto odpadu bude 16.8.2024. Takisto prosíme o ukladanie odpadu do kontajnerov, aby sa ho tam zmestilo čo najviac. Kontajner na drobný stavebný odpad pristavíme na dvore obecného úradu prednosť budú mať nahlásení občania – tí, ktorí ste svoj drobný stavebný odpad nenahlásili môžete tak urobiť – nahláste na obecný úrad aký a koľko drobného stavebného odpadu máte.

Tieto predošlé veci sú dôležité preto, aby sme hospodárne využili financie na vývoz týchto kontajnerov, neplatili za odpad ktorý môžeme odovzdať zadarmo a nevyvážali poloprázdne kontajnetry len preto, že v ňom nie je odpad poukladaný. Tí, ktorí nemôžu manipulovať s odpadom z rôznych dôvodov (starší občania, chorí a pod.) zavolajte nám dopredu, pomôžeme vám. VKK platíme všetci zo svojich peňaženiek, preto ak vám nie je niečo jasné radšej sa opýtajte – radi poradíme a pomôžeme.

VKK budú pristavené na obvyklých miestach, ak nebudú postačovať po nahlásení objednáme pristavenie ďalšieho.

Zdieľajte