Sčítanie obyvateľov, domov a bytov – SODB 2021 – upozornenie na falošných sčítacích asistentov

Kategória

Zverejnené 7. apríla 2021.
Bez úpravy .