VVS vykoná odpočet stavu vodomerov

Kategória

Dňa 2.1.2023 v pondelok, vykoná pracovník VVS odpočet stavu vodomerov.

Prosíme o sprístupnenie vodomerov. Ďakujeme.

Zverejnené 30. decembra 2022.
Bez úpravy .