Výzva VSD na orez konárov pod elektrickým vedením

Kategória

Zverejnené 17. januára 2023.
Bez úpravy .