Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru od 1.7.2022 – 12,00 hod. do odvolania

Kategória

Zverejnené 21. júla 2022.
Bez úpravy .