Helloween 2022

Kategória

Ak chcete podporiť domáceho pestovateľa, v Rozhanovciach je jeden taký. Smerom od Košických Oľšian do Rozhanoviec , na začiatku Rozhanoviec spomaľ a po ľavej strane nájdeš tekvicové pole. Sú tam tekvice za prijateľnú cenu a rôznych veľkosti.

Zverejnené 28. októbra 2022.
Bez úpravy .