Nariadenie pre chovateľov včiel – na zabránenie šírenia moru včelých plodov

Zverejnené
3. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
3. januára 2021