Prílohy -Zoznam parciel C – Dolný tok Torysy

Zverejnené
3. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
3. januára 2021