Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 obec Hrašovík

Zverejnené
12. februára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
12. februára 2021