Rozhodnutie- povolenie zmeny termínu

Zverejnené
3. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
3. januára 2021