Adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena volebnej komisie pre Voľby prezidenta SR 2019

Zverejnené
3. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
3. januára 2021