E – mailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka volebnej komisie

Zverejnené
3. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
3. januára 2021