Voľba poštou – usmernenie voličom pre voľby do NR SR 2020

Zverejnené
3. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
3. januára 2021