Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky – oznámenie pre voliča

Zverejnené
3. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
3. januára 2021