Voľby do NR SR 29.02.2020 – informácia pre voliča

Zverejnené
3. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
3. januára 2021