Voľby prezidenta 2019 – oznámenie

Zverejnené
3. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
3. januára 2021