Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Hrašovík 10.11.2018

Zverejnené
3. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
3. januára 2021