Výsledky volieb vo voľbách do EP v obci Hrašovík 25.05.2019

Zverejnené
3. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
3. januára 2021