Výsledky volieb vo voľbách do NR SR, za obec Hrašovík 29.02.2020

Zverejnené
3. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
3. januára 2021