Výsledky volieb vo voľbách prezidenta SR, 1. kolo, 16.03.2019 v obci Hrašovík

Zverejnené
3. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
3. januára 2021