Preskočiť na obsah

D1 Budimír Bidovce, k.ú. Hrašovík – Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania Ing. Lucia Halásová