Preskočiť na obsah

e – mailové adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie obce Hrašovík a na doručenie Žiadosti a vyhlásenia o zápis občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov v Obci Hrašovík