Oznam o adrese na doručovanie delegovaní za členov OVK pre Referendum 2023 obec Hrašovík

Zverejnené
16. novembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚ/2022/164-002

Prílohy