Preskočiť na obsah

Rozhodnutie – povolenie užívanie stavby IBV Hrašovík – Vyšné záhumnie