Preskočiť na obsah

Správa o hodnotení vplyvov strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva KSK naa rokoky y 2021 – 2025 – oznámenie

Zverejnené
10. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
10. mája 2023 − 30. mája 2023
Kategória

Správa o hodnotení vplyvov strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva KSK na roky 2021 – 2025 sú prístupné na webovom sídle Ministerstva životného prostredia https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-kosickeho-kraja-na-roky-2021-2025

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na okresný úrad v sídle kraja do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OU-KE-OSZP1-2023/002309-255

Prílohy

Žiadne prílohy.