Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Hrašovík.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Faktúra Ing. Zsolt Marczibal – CONNEKT

ID: 20232101 – Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT

81,00 €

23.1.2023

Dátum splatnosti 27.1.2023

Dátum platby 23.1.2023

Dátum evidencie 23.1.2023

Suma s DPH 81,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT

Dodávateľ - Sídlo , 925 41 Kráľov Brod

Dodávateľ - IČO 17644429

Prílohy

Popis

Osvedčovacie knihy 2ks, evidečný list dokumentu – 100,00ks

evidenčný list použivateľa- 20ks, poštovné

Faktúra VSD vyučtovacia rok 2022

ID: 7224326648 – Východoslovenská energetika a.s.

19,15 €

23.1.2023

Dátum splatnosti 24.1.2023

Dátum platby 23.1.2023

Dátum evidencie 18.1.2023

Suma s DPH 19,15 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

Vyučtovacia faktúra za rok 2022 – el. energia verejné osvetlenie

Faktúra Spol. stav. úrad Beniakovce 01/2023

ID: 70/12/2022 – Obec Beniakovce

1 350,00 €

23.1.2023

Dátum splatnosti 24.1.2023

Dátum platby 23.1.2023

Dátum evidencie 12.1.2023

Suma s DPH 1 350,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ Obec Beniakovce

Dodávateľ - Sídlo Beniakovce 44, 044 42 Beniakovce

Dodávateľ - IČO 00691224

Prílohy

Popis

Správne poplatky na úseku stavebnej činnosti za 2. polrok 2022

Faktúra Spol.stav úrad Beniakovce

ID: 76/01/2023 – Obec Beniakovce

603,00 €

23.1.2023

Dátum splatnosti 24.1.2023

Dátum platby 23.1.2023

Dátum evidencie 12.1.2023

Suma s DPH 603,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ Obec Beniakovce

Dodávateľ - Sídlo Beniakovce 44, 044 42 Beniakovce

Dodávateľ - IČO 00691224

Prílohy

Popis

Vložné za 1. polrok 2023 na základse počtu obyvateľov k 1.1.2022

Faktúra orange 1/2023

ID: 2701622815 – orange

4,00 €

17.1.2023

Dátum splatnosti 22.1.2023

Dátum platby 16.1.2023

Dátum evidencie 4.1.2023

Suma s DPH 4,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ orange, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35697270

Prílohy

Popis

neobmedzené SMS z webového portálu 1/2023

Faktúra O2 – 12/2022

ID: 1341182166 – O2

48,84 €

17.1.2023

Dátum splatnosti 20.1.2023

Dátum platby 16.1.2023

Dátum evidencie 31.1.2023

Suma s DPH 48,84 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ O2

Dodávateľ - Sídlo Eisteinova 24, 851 01 Bratislava

Dodávateľ - IČO 47259116

Prílohy

Popis

Hovorné , zabezpečenie OcU, parkovné – 12/2022

Faktúra FURA s.r.o. 12/2022

ID: 15264/22 – FURA s.r.o.

81,04 €

17.1.2023

Dátum splatnosti 17.1.2023

Dátum platby 16.1.2023

Dátum evidencie 31.12.2022

Suma s DPH 81,04 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ FURA s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 36211451

Prílohy

Popis

Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu pekáreň JUNO – 12/2022

Faktúra FURA s.r.o. 12/2022

ID: 15263/22 – FURA s.r.o.

586,16 €

17.1.2023

Dátum splatnosti 17.1.2023

Dátum platby 16.1.2023

Dátum evidencie 31.1.2023

Suma s DPH 586,16 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ FURA s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 36211451

Prílohy

Popis

Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu – obec 12/2022

Faktúra R. Staňo

ID: 20220023 – Roman Staňo

555,00 €

8.1.2023

Dátum splatnosti 7.1.2023

Dátum platby 8.1.2023

Dátum evidencie 5.1.2023

Suma s DPH 555,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ Roman Staňo

Dodávateľ - Sídlo Beniakovce 158, 044 42 Beniakovce

Dodávateľ - IČO 41847334

Prílohy

Popis

Odhŕňanie snehu a posyp miestnych komunikácií 9hod + pohotovosť 12/2022

Faktúra eurobus 12/2022

ID: 330220690 – eurobus

100,00 €

8.1.2023

Dátum splatnosti 16.1.2023

Dátum platby 8.1.2023

Dátum evidencie 3.1.2023

Suma s DPH 100,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ eurobus, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Staničné námestie 9, 042 04 Košice

Dodávateľ - IČO 36211079

Prílohy

Popis

Za osobnú dopravu 12/2022

Faktúra R.D.TECH. 101112/2022

ID: 376/2022 – Radoslav Dugas - R.D.TECH.

50,00 €

8.1.2023

Dátum splatnosti 6.1.2023

Dátum platby 8.1.2023

Dátum evidencie 2.1.2023

Suma s DPH 50,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ Radoslav Dugas - R.D.TECH.

Dodávateľ - Sídlo , 082 66 Šarišské Sokolovce

Dodávateľ - IČO 34813616

Prílohy

Popis

Činnosť PO technika a BT za 10,11,12/2022

Faktúra INPROST spol. s.r.o. 2023

ID: 15734311 – INPROST spol. s r.o.

98,80 €

8.1.2023

Dátum splatnosti 15.1.2023

Dátum platby 8.1.2023

Dátum evidencie 15.1.2023

Suma s DPH 98,80 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ INPROST spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Smrečianska 29, 811 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31363091

Prílohy

Popis

Obecné noviny rok 2023