Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Hrašovík.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia 14.2.2024

Dátum splatnosti 29.2.2024

Dátum platby 27.2.2024

Dátum evidencie 20.2.2024

Suma s DPH 28,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ Obec Beniakovce

Dodávateľ - Sídlo Beniakovce 44, 044 42 Beniakovce

Dodávateľ - IČO 00691224

Prílohy

Popis

Spracovanie miezd 01/2024

Dátum vystavenia 31.12.2023

Dátum splatnosti 29.2.2024

Dátum platby 27.2.2024

Dátum evidencie 19.1.2024

Suma s DPH 9,60 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ FÚRA s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 36211451

Prílohy

Popis

Ohlásenie o vzniku odpadu 2023

Dátum vystavenia 1.2.2024

Dátum splatnosti 4.3.2024

Dátum platby 27.2.2024

Dátum evidencie 2.2.2024

Suma s DPH 271,01 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35815256

Prílohy

Popis

Záloha za odber plynu 02/2024

Dátum vystavenia 23.2.2024

Dátum splatnosti 8.3.2024

Dátum platby 27.2.2024

Dátum evidencie 23.2.2024

Suma s DPH 800,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ Ivana Kužmová

Dodávateľ - Sídlo Lučkovce 1047, 072 03 Moravany

Dodávateľ - IČO 55314554

Prílohy

Popis

Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok vrámci výzvy PSAK_SIEA-002-dv-EFRR pre projekt „Rekonštrukcia a modernizácia Obecného úradu Hrašovík“

Dátum vystavenia 22.1.2024

Dátum splatnosti 21.2.2024

Dátum platby 19.2.2024

Dátum evidencie 25.1.2024

Suma s DPH 271,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35815256

Prílohy

Popis

Záloha za odber plynu 01/2024

Dátum vystavenia 7.2.2024

Dátum splatnosti 21.2.2024

Dátum platby 19.2.2024

Dátum evidencie 8.2.2024

Suma s DPH 72,02 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ O2 Slovakia, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka

Dodávateľ - IČO 47259116

Prílohy

Popis

2x mobilné služby , zabezpečenie OcU, parkovné – 1/2024

Dátum vystavenia 5.2.2024

Dátum splatnosti 19.2.2024

Dátum platby 19.2.2024

Dátum evidencie 6.2.2024

Suma s DPH 100,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ eurobus, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Staničné námestie 9, 042 04 Košice

Dodávateľ - IČO 36211079

Prílohy

Popis

dotácia verejnej dopravy 01/2024

Dátum vystavenia 31.1.2024

Dátum splatnosti 19.2.2024

Dátum platby 19.2.2024

Dátum evidencie 6.2.2024

Suma s DPH 119,28 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ FÚRA s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 36211451

Prílohy

Popis

Vývoz a zneškodnenie KO – Pekáreň JUNO – 1/2024

Dátum vystavenia 31.1.2024

Dátum splatnosti 19.2.2024

Dátum platby 19.2.2024

Dátum evidencie 6.2.2024

Suma s DPH 940,08 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ FÚRA s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 36211451

Prílohy

Popis

Vývoz a zneškodnenie KO – obec 1/2024

Dátum vystavenia 5.2.2024

Dátum splatnosti 22.2.2024

Dátum platby 19.2.2024

Dátum evidencie 9.2.2024

Suma s DPH 4,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35697270

Prílohy

Popis

Odosielanie SMS z webového sídla obce 2/2024

Dátum vystavenia 19.2.2024

Dátum splatnosti 3.3.2024

Dátum platby 20.2.2024

Dátum evidencie 20.2.2024

Suma s DPH 56,64 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ DEMEDIS, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kaštanová 489/4, 620 00 Brno

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Toner HP – Voľby prezidenta SR – 1ks

Dátum vystavenia 31.1.2024

Dátum splatnosti 15.2.2024

Dátum platby 12.2.2024

Dátum evidencie 1.2.2024

Suma s DPH 407,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ Obec Beniakovce

Dodávateľ - Sídlo Beniakovce 44, 044 42 Beniakovce

Dodávateľ - IČO 00691224

Prílohy

Popis

Vložné 1. polrok 2024