Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Hrašovík.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dohoda č. 23/41/012/4 o pomoci v hmotnej núdzi §12B

ID: 23/41/012/4 – Úrad práce

11.1.2023

Začiatok účinnosti 11.1.2023

Koniec účinnosti 30.6.2023

Dátum podpísania 10.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Staničné námestie 9, 042 11 Košice - Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Dohoda č. 23/41/012/3… o pomoci v hmotnej núdzi §12A

ID: 23/41/012/3 – Ústredie práce

11.1.2023

Začiatok účinnosti 11.1.2023

Koniec účinnosti 30.6.2023

Dátum podpísania 10.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Staničné námestie 9, 042 11 Košice - Staré mesto

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní hrobového miesta 5/2022

ID: 5/2022 – Marta Hrehorová

34,00 €

16.12.2022

Začiatok účinnosti 15.12.2022

Koniec účinnosti 14.12.2042

Dátum podpísania 15.12.2022

Suma s DPH 34,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ Marta Hrehorová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

ID: 1/2023 – FÚRA s.r.o.

16.12.2022

Začiatok účinnosti 1.12.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ FÚRA s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 36211451

Prílohy

Zmluva o audítorských službách – audit rok 2021

ID: 43/O/2022 – UCTOAUDIT s.r.o.

660,00 €

2.12.2022

Začiatok účinnosti 8.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.12.2022

Suma s DPH 660,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ UCTOAUDIT s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Okružná 40/38, 076 13 Byšta

Dodávateľ - IČO 46924256

Prílohy

Popis

Audit účtovnej závierky za rok 2021

Poistná zmluva č. 5190058457- úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu –

ID: 5190058457 – Komunálna poisťovňa a.s.

10,00 €

31.10.2022

Začiatok účinnosti 1.11.2022

Koniec účinnosti 31.3.2023

Dátum podpísania 31.10.2022

Suma s DPH 10,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ Komunálna poisťovňa a.s.

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31595545

Prílohy

Popis

Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“ – Opatrenie č. 2 Aktivácia o zaškolenie ZUoZ 10/2022

Dohoda č. 22/41/054/618 – „Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“ – Opatrenie č. 2 Aktivácia o zaškolenie ZUoZ 10/2022

ID: 22/41/054/618 – Ústredie práce

316,35 €

31.10.2022

Začiatok účinnosti 1.11.2022

Koniec účinnosti 31.3.2023

Dátum podpísania 27.10.2022

Suma s DPH 316,35 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Dohoda č. 22/41/010/70 o pomoci v hmotnej núdzi 10/2022

ID: 22/41/010/70 – Ústredie práce

31.10.2022

Začiatok účinnosti 1.11.2022

Koniec účinnosti 30.6.2023

Dátum podpísania 31.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Dohoda č. 22/41/010/76 o pomoci v hmotnej núdzi 10/2022

ID: 22/41/0110/76 – Ústredie práce

31.10.2022

Začiatok účinnosti 1.11.2022

Koniec účinnosti 30.6.2023

Dátum podpísania 31.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Zmluva o nájme a dočasnom užívaní hrobového miesta č. 4/2022

Obec Hrašovík

34,00 €

24.10.2022

Začiatok účinnosti 18.10.2022

Koniec účinnosti 17.10.2024

Dátum podpísania 18.10.2022

Suma s DPH 34,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Anna Mojsejová

Dodávateľ Obec Hrašovík

Dodávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 00691232

Prílohy

Popis

Nájom a dočasné úžívanie prázdneho hrobového miesta.

Darovacia Zmluva Mestské lesy Košice a.s.

ID: 2022/0353/DR – Mestské lesy Košice a.s.

16,56 €

4.10.2022

Začiatok účinnosti 4.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.9.2022

Suma s DPH 16,56 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ Mestské lesy Košice a.s.

Dodávateľ - Sídlo Južná trieda 11, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 31672981

Prílohy

Popis

drevná hmota – 0,46m3 – na zhotovenie dvoch lavičiek

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1448/VSD/2020

ID: 1448/VSD/2020 – Obec Hrašovík

30.9.2022

Začiatok účinnosti 16.9.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Východoslovenská distribučná, a.s.

Objednávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Objednávateľ - IČO 36599361

Dodávateľ Obec Hrašovík

Dodávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 00691232

Prílohy