Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Hrašovík.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o združenej dodávke elektriny

ID: QUO-13365338-H6Z4SO

18.1.2022

Začiatok účinnosti 19.1.2022

Koniec účinnosti 19.1.2023

Dátum podpísania 18.1.2022

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767, cenník pre malé podniky na rok 2022 - verejné osvetlenie - LUX M(DMP 10), OcU - DUO M (DPM4)

Prílohy: Žiadne prílohy.

Zmluva o nájme pozemku č. 01/2021

ID: 01/2021

22.11.2021

Začiatok účinnosti 22.11.2021

Koniec účinnosti 31.12.2028

Dátum podpísania 20.10.2021

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Mgr. Emília Bučková - bezodplatný prenájom pozemku, parcela E č.2116, za účelom realizácie projektu Turistická oddychová zóna - Na kline Hrašovík

Prílohy: Žiadne prílohy.

Dohoda č. 21/41/012/117

ID: 21/41/012/117

16.11.2021

Začiatok účinnosti 17.11.2021

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 15.11.2021

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice -aktivačná činnosť - B - dobrovoľnícka činnosť

Prílohy: Žiadne prílohy.

Dohoda č. 21/41/012/118

ID: č. 21/41/012/118

16.11.2021

Začiatok účinnosti 17.11.2021

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 15.11.2021

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice - aktivačná činnosť A - menšie obecné služby

Prílohy: Žiadne prílohy.

Dohoda č. 21/41/010/103

ID: č. 21/41/010/103

16.11.2021

Začiatok účinnosti 17.11.2021

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 15.11.2021

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice - aplikácia paragrafu 10 zákona č. 417/2013Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi

Prílohy: Žiadne prílohy.

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákonač. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

ID: 45/O/2021

600,00 €

16.11.2021

Začiatok účinnosti 17.11.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.11.2021

Suma s DPH 600,00 €

Dodávateľ / Partner UCTOAUDIT s.r.o. licencia UDVA č. 376, IČO: 46 924 256

Prílohy: Žiadne prílohy.

Dodatok č. 1/2021 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na vývoz nebezpečného odpadu

ID: Dodatok č.1/2021 k zmluve v oblasti nakladania s odpadmi na vývoz nebezpečného odpadu

50,00 €

16.11.2021

Začiatok účinnosti 1.1.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.11.2021

Suma s DPH 50,00 €

Dodávateľ / Partner FÚRA s.r.o. IČO: 36211451 (50,00€ za vývoz nebezpečného odpadu + zneškodnenie 400,00€ 1t / aktuálna váha)

Prílohy: Žiadne prílohy.

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 6/2021

ID: č. 6/2021

102,00 €

3.11.2021

Začiatok účinnosti 19.10.2021

Koniec účinnosti 19.10.2041

Dátum podpísania 19.10.2021

Suma s DPH 102,00 €

Dodávateľ / Partner Božena Bačová

Prílohy: Žiadne prílohy.

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 5/2021

ID: č. 5/2021

68,00 €

3.11.2021

Začiatok účinnosti 30.9.2021

Koniec účinnosti 30.9.2037

Dátum podpísania 30.9.2021

Suma s DPH 68,00 €

Dodávateľ / Partner Valéria Balogová

Prílohy: Žiadne prílohy.

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 4/2021

ID: č. 4/2021

68,00 €

3.11.2021

Začiatok účinnosti 22.9.2021

Koniec účinnosti 22.9.2041

Dátum podpísania 22.9.2021

Suma s DPH 68,00 €

Dodávateľ / Partner Anna Perunová

Prílohy: Žiadne prílohy.

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 3/2021

ID: č. 3/2021

34,00 €

3.11.2021

Začiatok účinnosti 13.4.2021

Koniec účinnosti 13.4.2040

Dátum podpísania 13.4.2021

Suma s DPH 34,00 €

Dodávateľ / Partner Jarmila Kolárik

Prílohy: Žiadne prílohy.

Zmluva č. 2/2021 o nájme hrobového miesta

ID: č.2/2021

34,00 €

3.11.2021

Začiatok účinnosti 13.4.2021

Koniec účinnosti 13.4.2041

Dátum podpísania 13.4.2021

Suma s DPH 34,00 €

Dodávateľ / Partner Jarmila Kolárik

Prílohy: Žiadne prílohy.