Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Hrašovík.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Darovacia zmluva podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. č. ZML-3-63/2021-230

ID: ZML-3-63/2021-230 – Štatistický úrad SR

3.6.2022

Začiatok účinnosti 21.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ Štatistický úrad SR

Dodávateľ - Sídlo Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 00166197

Prílohy

Zmluva o dielo č.1/2022

ID: 01/2022 – Vladimír Bučko - BUKY

2 247,12 €

25.5.2022

Začiatok účinnosti 2.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.5.2022

Suma s DPH 2 247,12 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ Vladimír Bučko - BUKY

Dodávateľ - Sídlo Hrašovík č. 89, 044 42 Hrašovík

Dodávateľ - IČO 14387590

Prílohy

Popis


Práca a programovanie – 420,00€

Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb – Orange Slovensko, a.s.

ID: A19636259 – Orange Slovensko

3,00 €

27.4.2022

Začiatok účinnosti 21.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.4.2022

Suma s DPH 3,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ Orange Slovensko

Dodávateľ - Sídlo Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35697270

Prílohy

Zmluva o poskytnutí príspevku na dopravné služby – osobná doprava

ID: 44/22 – eurobus

100,00 €

22.4.2022

Začiatok účinnosti 1.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.4.2022

Suma s DPH 100,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ eurobus, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Staničné námestie č. 9, 042 04 Košice

Dodávateľ - IČO 36211079

Prílohy

Zmluva o spolupráci – ZMOS

ID: OcU/2022/33 – ZMOS

300,00 €

25.3.2022

Začiatok účinnosti 25.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.3.2022

Suma s DPH 300,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ ZMOS

Dodávateľ - Sídlo Bezručova 9, 851 04 Bratislava

Dodávateľ - IČO 00584614

Prílohy

Príloha č.3 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 29.06.2020

ID: 3 – FURA s.r.o.

16.2.2022

Začiatok účinnosti 1.2.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.12.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ FURA s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 36211451

Prílohy

Zmluva o združenej dodávke elektriny

ID: QUO-13365338-H6Z4SO – Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767

18.1.2022

Začiatok účinnosti 19.1.2022

Koniec účinnosti 19.1.2023

Dátum podpísania 18.1.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767, cenník pre malé podniky na rok 2022 - verejné osvetlenie - LUX M(DMP 10), OcU - DUO M (DPM4)

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o nájme hrobového miesta 12/2021 V. Horváthová

ID: 12/2021 – V. Horváthová

34,00 €

14.12.2021

Začiatok účinnosti 14.12.2021

Koniec účinnosti 14.12.2041

Dátum podpísania

Suma s DPH 34,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ V. Horváthová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o nájme hrobového miesta 11/2021 V. Horváthová

ID: 11/2021 – V. Horváthová

68,00 €

14.12.2021

Začiatok účinnosti 14.12.2021

Koniec účinnosti 14.12.2041

Dátum podpísania

Suma s DPH 68,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ V. Horváthová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o nájme hrobového miesta 10/2021 V. Horváthová

ID: 10/2021 – V. Horváthová

68,00 €

14.12.2021

Začiatok účinnosti 14.12.2021

Koniec účinnosti 14.12.2041

Dátum podpísania

Suma s DPH 68,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ V. Horváthová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o nájme hrob. miesta 09/2021 V. Horváthová

ID: 09/2021 – V. Horváthová

34,00 €

14.12.2021

Začiatok účinnosti 14.12.2021

Koniec účinnosti 14.12.2041

Dátum podpísania

Suma s DPH 34,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ V. Horváthová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o nájme pozemku č. 01/2021

ID: 01/2021 – Mgr. Emília Bučková - bezodplatný prenájom pozemku

22.11.2021

Začiatok účinnosti 22.11.2021

Koniec účinnosti 31.12.2028

Dátum podpísania 20.10.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ Mgr. Emília Bučková - bezodplatný prenájom pozemku, parcela E č.2116, za účelom realizácie projektu Turistická oddychová zóna - Na kline Hrašovík

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy