Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Hrašovík.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dátum podpísania 31.3.2024

Začiatok účinnosti 1.4.2024

Koniec účinnosti 31.12.2024

Suma s DPH 45,00 €

Sadzba DPH DPH 10%

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31595545

URL profilu verejného obstarávania https://hrasovik.sk/dokument/poistna-zmluva-urazove-poistenie-uchadzacov-o-zamestnanie/

Prílohy

Popis

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu PUPN II.

Dátum podpísania 25.3.2024

Začiatok účinnosti 27.3.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ NATUR-PACK, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 25, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 35979798

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 11.3.2024

Začiatok účinnosti 23.3.2024

Koniec účinnosti 23.3.2044

Suma s DPH 68,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Mgr. Emília Bučková

Dodávateľ Obec Hrašovík

Dodávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 00691232

URL profilu verejného obstarávania https://hrasovik.sk/dokumenty/povinne-zverejnovanie/zmluvy/

Prílohy

Popis

Dočasné užívanie hrobových miest na parcele č. 71, rad XI., č. 243

Dátum podpísania 11.3.2024

Začiatok účinnosti 23.3.2024

Koniec účinnosti 23.3.2044

Suma s DPH 68,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Mgr. Emília Bučková

Dodávateľ Obec Hrašovík

Dodávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 00691232

URL profilu verejného obstarávania https://hrasovik.sk/dokumenty/povinne-zverejnovanie/zmluvy/

Prílohy

Popis

Prenájom hrobového miesta parcela č. 71, rad X., hrob č. 204

Dátum podpísania 22.3.2024

Začiatok účinnosti 23.3.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 508,68 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 8, 040 01 Košice - okolie

Dodávateľ - IČO 30794536

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 5.3.2024

Začiatok účinnosti 6.3.2024

Koniec účinnosti 26.3.2044

Suma s DPH 68,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Demková Renáta

Dodávateľ Obec Hrašovík

Dodávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 00691232

URL profilu verejného obstarávania https://hrasovik.sk/dokumenty/povinne-zverejnovanie/zmluvy/

Prílohy

Dátum podpísania 19.12.2023

Začiatok účinnosti 22.12.2023

Koniec účinnosti 31.12.2028

Suma s DPH 156,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ TOPSET Solutions s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava

Dodávateľ - IČO 46919805

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 19.12.2023

Začiatok účinnosti 22.12.2023

Koniec účinnosti 31.12.2028

Suma s DPH 290,40 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ TOPSET Solutions s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava

Dodávateľ - IČO 46919805

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 13.11.2023

Začiatok účinnosti 14.11.2023

Koniec účinnosti 31.12.2023

Suma s DPH 720,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ UCTOAUDIT s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Okružná 40/38, 076 13 Byšta

Dodávateľ - IČO 46924256

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 1.10.2023

Začiatok účinnosti 1.10.2023

Koniec účinnosti 31.3.2024

Suma s DPH 20,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31595545

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie §54 – 2x

Dátum podpísania 16.10.2023

Začiatok účinnosti 18.10.2023

Koniec účinnosti 31.12.2024

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30794536

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Dohoda s UPSVaR Košice okolie o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená podľa § 10 ods. 3, písm. a) ods. 4, ods. 10, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z. z.

Dátum podpísania 15.8.2023

Začiatok účinnosti 16.8.2023

Koniec účinnosti 16.9.2023

Suma s DPH 10 400,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Hrašovík

Objednávateľ - Sídlo Hrašovík č.36, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00691232

Dodávateľ Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Dodávateľ - Sídlo Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 50349287

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis