Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Hrašovík.

Nadpis

Zverejnené

Oznámenie o e-mailovej adrese určenej na doručovanie oznámenia o delegovaní člena do okrskovej volebnej komisie v obci Hrašovík pre voľby do samosprávy obce a voľby do KSK

ID: 94/2022/008

4.8.2022

Prílohy

Popis

E-mailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK pre voľby do samosprávy obce Hrašovík a voľby KSK je ohrasovik@gmail.com