Preskočiť na obsah

Hrašovícki richtári

Eštok Fazekaš                                  1853               1885

Ján Fazekaš                                      1885               1894                                

Ján Lenhardt                                     1894               1898

Štefan Homa                                     1898               1905

Juraj Köver Novoveský                     1905              1913

Andrej Lenhardt                                1913               1918

Ján Fazekaš                                       1918              1934

Ján Fazekaš                                       1934              1939

Imrich Köver                                     1939               1944

Štefan Fazekaš                                  1944               1945

Imrich Lenhardt                                 1945               1948

Imrich Fazekaš                                  1948               1950

Daniel Koreň                                     1950               1951

Ondrej Takáč                                    1951               1953

Imrich Köver Dorčo                          1953               1954

Juraj Doľák                                       1954               1956

Imrich Dziak                                      1956               1957

Juraj Doľák                                       1957               1960

Ondrej Takáč st.                                1960               1964

Imrich Köver Dorčo                           1964               1971

Imrich Köver Dorčo                           1971               1976

Imrich Köver Dorčo                           1976               1981

Štefan Huštaty                                    1981               1982

Juraj Nohaj                                        1983               1985

Od r.1985-1989 pričlenenie obce k Rozhanovciam

Ing. Juraj Regenda                              1990               1994

Jolana Töröková rod. Lenhardtová      1994               1998

Jolana Töröková rod. Lenhardtová      1998                2002

Jarmila Dziaková rod. Chamková         2002               2006

Jarmila Dziaková rod. Chamková         2006               2008

Renáta Demková rod. Fazekašová       2008               2010

Renáta Demková rod. Fazekašová       2010               2014

Renáta Demková rod. Fazekašová       2014               2018

Renáta Demková rod. Fazekašová       2018                2022

Renáta Demková rod. Fazekašová       2022                otvorené obdobie