Preskočiť na obsah

Rok 2016


Samospráva obce

V priebehu roka sa uskutočnilo 5 zasadnutí obecného zastupiteľstva a bolo prijaté 1 všeobecné záväzné nariadenie VZN č. 1/2016 o schvaľovaní prevádzky, prevádzkového času a o usmerňovaní obchodnej a podnikateľskej činnosti na území obce Hrašovík. Obec zadala na vypracovanie 2 dôležité dokumenty potrebné pre jej ďalší rozvoj. Obidva mali možnosť občania pripomienkovať a doplniť o návrhy : aktualizáciu Programu rozvoja obce Hrašovík 2015-2020(2025) a Zadanie pre Územný plán obce Hrašovík. Na obecnom zastupiteľstve 3. marca bol schválený príspevok pri jubileu občanov vo výške 20 eur a narodení dieťaťa 40 eur. Do Centra voľného času bolo 15. decembra schválených 60 eur na 1 dieťa. 13. 4. sa konali voľby hlavného kontrolóra, keďže doterajšiemu uplynula zmluvná doba. Na post kontrolóra sa prihlásil len jediný kandidát a to doterajší hlavný kontrolór p. Peter Schimara z Chrastného, ktorý bol aj následne obecným zastupiteľstvom schválený do tejto funkcie. Na tomto obecnom zastupiteľstve poslanci schválili zmluvu o prenajatí nebytových priestorov p. Pauline Köverovej.
V máji zomrela dlhoročná, aktívna poslankyňa, Anna Fodorová, ktorá sa s veľkým entuziazmom venovala najmä oblasti kultúry-deťom a ich záujmovým aktivitám v rámci komisie, známej verejnosti pod skratkou KUKO. Pri organizovaní podujatí preukazovala svoju šikovnosť a neustály záujem o veci verejné, aj v čase, keď už bola vážne chorá. Na obecnom zastupiteľstve. 23. 6. zložil predpísaný sľub náhradník Slavko Murajda.
V priebehu roka boli vypracované 2 projekty do Nadácie Orange: Mgr. E. Bučková spracovala projekt Pamätná tabuľa – miesto stretnutia generácií a p. I. Anderle Športovisko s oddychovou zónou – tieto neboli podporené. Starostka vypracovala projekt do centra filantropie DM drogérie projekt Zachovajme si dedovizeň pre budúce generácie so zameraním na rekonštrukciu najstaršej obecnej studne – nebol schválený. Koncom roka bola spracovaná žiadosť a architektonická štúdia firmou EUprojekt s.r.o do Programu obnovy dediny, na revitalizáciu centra obce, parku a studne pri parku.
Počas roka sa vykonávali práce týkajúce sa výroby pamätnej tabule odvlečeným Hrašovíčanom na nútené práce do Nemecka. Na pamätník poskytlo dotáciu Ministerstvo vnútra SR vo výške 700 eur.
Obecné zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí 15. 12. 2015 vyrovnaný rozpočet obce na rok 2016 vo výške 71 844 eur. Záverečný účet obce za rok 2016 bol obecným zastupiteľstvom dňa 29.06.2017 schválený nasledovne – príjmy skutočnosť: 85657,11 eur, výdaje skutočnosť 73508,47 eur. Obec hospodárila s plusovým hospodárskym výsledkom 8763,27 eur.

Štátna správa

5. marca sa konali voľby do Národnej rady SR. V našej obci sa ich z celkového počtu 277 zúčastnilo 185 voličov, t.j. 66,78 %, z nich po prvýkrát 4 hlasovali poštou, z cudziny. V rámci Slovenska sa volieb zúčastnilo 59,82% voličov. Všetky odovzdané hlasy boli platné. Smer – soc. demokracia získal 46 hlasov, SaS 36 hlasov, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti – NOVA 30 hlasov, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko 21 hlasov, SME RODINA – Boris Kollár 16 hlasov, SNS 9 hlasov, KDH 9 hlasov, MOST – HÍD 7 hlasov, SIEŤ 6 hlasov, Strana zelených 3 hlasy, SDKÚ 1 hlas, Strana TIP 1 hlas. Preferenčné hlasy prvých troch kandidátov strán, ktorí sa v našej obci umiestnili na prvých troch miestach: SMER 1. Róbert Fico 39 hlasov, 2. Róbert Kaliňák 29 hlasov,3. Richard Raši 13 hlasov, SaS 1. Vladimír Bučko 22 hlasov, 2. Richard Sulík 17 hlasov, 3. Lucia Nicholsonová 8 hlasov, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti – NOVA 1. Igor Matovič 17 hlasov, 2. Veronika Remišová 13 hlasov, 3. Oto Žarnay, Erika Jurinová, Jozef Viskupič po 6 hlasov.

Výstavba v obci
Obec, na základe žiadostí občanov, požiadala Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť o rozšírenie vodovodu smerom na Beniakovce na čo dostala negatívnu odpoveď a tak budú musieť stavebníci združiť prostriedky a prostredníctvom obce rozšíriť vodovod sami. Uskutočnili sa rokovania so Slovenským plynárenským podnikom v Košiciach ohľadom prípravných prác na rekonštrukcii plynovodu. Koncom januára začali Východoslovenské energetické závody s rozširovaním elektrického vedenia smerom od vstupu do dediny cez parčík pred budovou obecného úradu až smerom za pekáreň – tu bola vybudovaná nová trafostanica . Robilo sa ešte aj v máji. Takisto sa v chotári obce smerom ku Košickej Novej Vsi vymieňali elektrické stožiare vedúce cez les. Obec, po jednaní s vlastníkmi pozemkov pri kostole, ktorí súhlasili s ich využitím, pristúpila k budovaniu detského ihriska. 27. 5. sa uskutočnilo stretnutie s občanmi, na ktorom sa dohodli na výbere konkrétnych prvkov (hojdačiek, preliezok) a firmy, ktorá jednotlivé prvky následne osadila. Celú realizáciu zabezpečovala firma Trubíni z Lúčnice nad Žitavou. Následne sa konala brigáda, v rámci ktorej boli vybudované dopadové plochy. Zúčastnili sa jej p. Várady, Korytko, Mokriš, Magic, Dobranský P., Dobranský L., chlapci Nagyovci Filip a Daniel, H. Pavlinská, S. Pavlinský ml., p. Gašpar a pani starostka. 22. júna si už nedočkavé deťúrence vyskúšali hojdačky. Výstavba detského ihriska stála 4 461,60 eur.
24. 11. bol položený základný kameň výstavby diaľnice Budimír – Bidovce, ktorá zasahuje do katastra našej obce.
Celkovo boli skolaudované 3 domy a boli vydané 4 stavebné povolenia.

Život v obci

Mal svoj pravidelný rytmus, do ktorého zasiahlo nepriaznivo rozširovanie elektrického vedenia v súvislosti s rozmáhajúcou výstavbou rodinných domov, ako aj práce na sieti vysokého napätia Východoslovenskej distribučnej spoločnosti. A tak si občania, najmä mamičky na materskej a dôchodcovia museli zvykať na častejšie výpadky elektriny. Na druhej strane snáď každého potešilo detské ihrisko pre našich najmenších. Je chvályhodné, že ešte celkom nezaniklo v obci pestovanie ovocia a zeleniny, najmä u starousadlíkov a záhradkárov. Úroda jabĺk bola mimoriadna a aj orechov sa urodilo na rozdiel od ostatných častí Slovenska, kde ich zničili silné jarné mrazy. Obec podporuje domáce pestovanie zeleniny a už po niekoľko rokov vyhlasuje súťaž o najväčšiu tekvicu. Tohtoročnou víťazkou sa stala 81-ročná p. Milena Fodorová, ktorá vypestovala tekvicu o priemere 129 cm. 2. miesto získala p. D. Fazekašová s tekvicou o priemere 120 cm a 3. miesto p. B. Fodor s tekvicou o priemere 116 cm. Podujatia organizované obcou ponúkali možnosť stretávania sa obyvateľov všetkých vekových kategórií. Zaznamenali sme aj nemilú udalosť, vlámanie do budovy obecného úradu 3. 10. v nočných hodinách. Škoda predstavuje čiastku cca 600 eur (poškodené okno, pokladnica, 2 zámky). Obec dala vytlačiť pre jednotlivé domácnosti jednostranový kalendár na rok 2017 s fotografiami z podujatí organizovaných obcou. Propagačnú funkciu má aj vytlačenie prvej pohľadnice obce Hrašovík, ktorú dostávali občania na podujatiach.

Podujatia
O tohtoročné podujatie zdobenia vajíčok 27. 3. nebol taký záujem ako po iné roky. Zúčastnilo sa ho celkovo iba 10 záujemcov vrátane dospelých, pričom obec zabezpečila na zdobenie drevené vajíčka. 4. 6. sa na beniakovskej lúke pod lesom konala oslava Medzinárodného dňa detí, kde obec pripravila pre deti súťaže a odmeny. Zabezpečila ako darček vak na plecia s erbom obce, ktorý dostal každý detský účastník. Akcie sa zúčastnilo 37 Hrašovíčanov, z toho bolo 14 detí do 15 rokov. Sponzorsky prispeli aj P. Bakaj a P. Köverová. 19. 6. sa zástupcovia obce B. Anderlová, Bartošovci, R. Demková, S. Maková a E. Hodermarszká zúčastnili Abovských slávností, kde našu obec reprezentovali vo varení guľášu. Návštevníkom pripravili “babguľáš“, ktorý všetkým chutil.
28. 10. sa konal už tradične Helloween a boli vyhodnotené najkrajšie masky. 1. miesto obsadila Michaela Spišiaková – mačacia žena, 2. miesto Tomáš Varga – čínsky bojovník, 3. miesto Dávid Varady – ohnivý čert. Na podujatie prišlo 34 detí a dospelých. Sponzorsky prispeli p. Dávid Varady, R. Demková, P. Köverová, p. Ladomirjaková-Tománková.
4. 11. pripravila obec posedenie so seniormi pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. S programom sa predstavili a navodili slávnostnú atmosféru deti z obce: Julka Nagyová, súrodenci Vargovci, M. Bučková. Odzneli básničky, spev, hra na gitare a violončele. Zišlo sa 41 seniorov. S piesňami na želanie vystúpil harmonikár p. Hudák z Krásnej pri Hornáde spolu so svojím kolegom.. Nechýbalo chutné občerstvenie v podobe pečených jaterníc a klobásky, ako aj zákusku od P. Köverovej. Darčeky pre seniorov zabezpečila vo výhodnejšej cene rodina Kubišová. Dobre padli aj drobné darčeky od obce.
Slabšiu účasť sme zaznamenali na predvianočnom pečení 9. 12. Piecť vianočné dobroty prišlo len 8 nádejných cukrárov.
3. 12. k nám opäť zavítal Mikuláš. Podujatia sa zúčastnilo cca 30 detí so svojimi rodičmi. S rozprávkou Najvzácnejší dar prišli medzi deti žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy v Košiciach na Miškoveckej ulici.
8. ročník Štefánskej zábavy sa konal 26. decembra. Zúčastnilo sa ho 54 obyvateľov spolu so svojimi blízkymi a známymi. O dobrú náladu sa postarala kapela New Barbados. Sponzorsky prispeli D. Varady, R. Demková, rodiny Vargová a Bartošová.

Cirkevný život
V auguste sa začali rekonštrukčné práce na kostole. Najskôr bola urobená drenáž okolo základov, následne odstránená stará a pokladená nová dlažba okolo kostola. Práce uskutočnili brigádnici na čele s kostolníkom F. Köverom. Boli to J. Regenda, A. Kašper, P. Horváth, I. Anderle, D. Béreš. Zároveň sa na streche kostola vykonávali nevyhnutné klampiarske práce. Pri prácach bol nápomocný aj obecný úrad.
Mimoriadnou udalosťou v našom v kostole bolo 6. 11. vystavenie putovnej relikvie Sv. Gianny-talianskej svätice, patrónky matiek, ktorá obetovala svoj život v prospech vlastného narodeného dieťaťa. V reformovanej cirkvi sa bohoslužby konali 12-krát, takmer vždy v 2. nedeľu mesiaca. Tieto zabezpečovala 2. duchovná Erika Domonkošová. Zúčastňovali sa na nich reformovaní, aj evanjelickí veriaci v počte 15-18 ľudí. Svätá Večera Pánova bola vyslúžená 2-krát-pred Veľkou nocou a pred Vianocami. Nedostatkom je neúčasť mladších členov diaspóry na bohoslužbách. Bohoslužby evanjelickej cirkvi a. v. sa pravidelne konali 4. nedeľu v mesiaci o 14. hodine.

Knižnica
Do knižnice sa zakúpilo 61 kníh za 436 eur. Ďalších 24 kníh získala knižnica darom. Knihy si vypožičiavalo 34 čitateľov, z toho iba 9 detí do 15 rokov. Celkovo bolo vypožičaných 694 kníh.

Životné prostredie

23. 4. sa v rámci Dňa Zeme konala brigáda. Čistilo sa okolie obce od odpadkov, zhotovovali drevené
kvetináče z paliet, neskôr umiestnené v centre obce a na cintoríne. Celkovo sa brigády zúčastnilo 20 ľudí, najmä novoprisťahovaných obyvateľov a detí. Na záver dobre padlo malé občerstvenie na obecnom dvore, na ktoré aj prispeli rodina Dobranská a Köverová.
V priebehu 1. polroka vyhlásila obec súťaž Separujem druhotný odpad. Do záverečného losovania 19. decembra na obecnom úrade, postúpilo 16 domácností, ktoré sa zapojili do všetkých zvozov separovaného odpadu. Traja vylosovaní získali pomôcky na separovaný zber. Ocenenými sa stali rodiny Anderlovcov, Bučkovcov a Bodonských. Od apríla je možné odovzdávať nefunkčné žiarivky na zbernom mieste zriadenom na obecnom úrade.

Štatistické údaje
K 31. 12. 2016 žilo v obci 352 trvalo prihlásených obyvateľov. K trvalému pobytu sa prihlásilo 16 obyvateľov, odhlásilo 11. Bolo uzavretých 6 sobášov. 30. 4. uzavreli manželstvo Ing. Pavol Hintoš a Soňa Krajňáková v Košiciach, 21. 5. Zuzana Köverová a Ing. Tomáš Kuba v Košiciach, 3. 6. Mária Köverová a Ladislav Jurčišin v Hrašovíku, 4. 6. Ľubomír Homa a Katarína Mitríková v Herľanoch , 25. 6. Ing. Zdenka Dziaková a Ing. František Kukan v Hrašovíku a 27. 8. Ing. Dušan Köver a Mgr. Želmíra Križanová v Kežmarku. Naše rady sa rozrástli o 4 novonarodencov. 4. 1. sa narodil Max Magic, 25. 1. Michaela Kičinková, 12. 5. Ela Jureková a 29. 9. Viktória Köverová. Opustili nás na večnosť 5 obyvatelia. 3. 5. Anna Fodorová rod. Vyrosteková vo veku 44 rokov, 16. 6. Alžbeta Amrichová rod. Amrichová – 94- ročná, 25. 6. Ľubomír Tatarka 66-ročný, pochovaný v Košiciach, 25. 8. Ladislav Köver –Ujfaluši vo veku 80 rokov, 14. 12. Margita Gazdová rod. Bodnárová -81-ročná.

Zápis do kroniky schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 1/2017 z 24.7.2017.