Preskočiť na obsah

Rok 2018

Život v obci

Osmičkové roky   v našej  spoločnosti bývajú často prelomové. Bolo tomu tak i v uplynulom roku, kedy vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej otriasla Slovenskom. V jej dôsledku bol badať zvýšený záujem občanov  Slovenska o veci verejné, ktoré vyústili do významných zmien vo vláde. 13. 4. sa zúčastnili naše šikovné ženy R. Demková, E. Bučková, rodina Fodorová, M . Vangorová  so svojimi výtvormi z kraslíc, Paulina Köverová s pečenými baránkami  na 8. ročníku celoslovenskej  prehliadky kraslíc s medzinárodnou účasťou  „Vandrovalo vajce „ v Jaklovciach. Priniesli si odtiaľ diplomy za účasť.27. júla  nám ponúkol Mesiac nezabudnuteľný zážitok. Mohli sme voľným okom pozorovať jeho zatmenie. To nastalo o 22. hod. 22. minúte. Išlo o najdlhšie zatmenie v tomto 21. storočí. Uplynulý rok bol zároveň aj rokom  komunálnych volieb.Obec  navštívili viacerí zaujímaví ľudia, nevyhýbali sa jej ani masmédiá. Začiatkom roka prišli k nám redaktori z denníka Košice dnes, aby zaznamenali  náš  úspech- zachránenie  líp, ktorým hrozil výrub pri stavbe diaľnice (viď: album výstrižkov z tlače).   Nevynechali nás ani tvorcovia pripravovanej publikácie o tom ako viesť kroniky. Zaujali ich naše výstrižky z tlače a uchovávanie  špeciálnych dokumentov o obci.Koncom roka  (13.12. ) zavítali do obce redaktori Ján Kondor a Viera Ihnátová, ktorí tu nahrali množstvo materiálu do pravidelnej, hodinovej relácie Zvony nad krajinou  vysielanej rádiom Regina Východ. Na nahrávaní  relácie sa zúčastnili obyvatelia obce: Jana Amrichová, Blanka Anderlová, Ondrej  Bartoš, Michal Bučko, Emília Bučková, Martina Bučková, Renáta  Demková, Peter Dobranský, Darina Fazekašová, Milan Fazekaš, Lenka Köverová, Paulina Köverová,  Mária Nagyová,  Emília a Vladimír Takáčovci, Radoslav Dzurenda, Jaroslav Krupáš a pán farár Patrik Šarišský. Predstavili poslucháčom našu obec prostredníctvom  dejín, pamiatok, kostola, svojich profesionálnych záujmov a voľnočasových aktivít.Netreba zabudnúť ani na prvý ročník súťaže Hrašovské jabluko, i keď v tomto prípade sa očakával väčší záujem zo strany obyvateľov.Vyhliadka na kline je názov projektu vypracovaný Mgr. Emíliou Bučkovou a realizovaný v priebehu roka dobrovoľníkmi z obce. Projekt bol finančne podporený nadáciou Orange v programe Spojme sa pre dobrú vec 2018 sumou 3 000 eur. Nechýbali ani dobrovoľné príspevky niektorých občanov.Samospráva obceKonalo sa 5  zasadnutí obecného zastupiteľstva,  z toho1 mimoriadne zasadnutie. Bolo prijaté 1 VZN  týkajúce sa poplatkov za komunálny odpad a drobný stavený odpad. VZN popri navýšení ceny za komunálny odpad, po prvýkrát  zohľadňuje pri jej stanovení skutočnosť, či občania separujú komunálny odpad. Tým, čo sa zapojili do separovania odpadu, bude výška poplatku znížená o 20%. Uznesením č.3/2018 schválili poslanci výkon starostu obce na nasledujúce volebné obdobie na 6 hodín denne . Poslanci sa zaoberali o.i. riešením viacerých majetkových zmlúv, sťažnosťami občanov,  opravou obecných ciest, doplnili zoznam  pamätihodností obce o pamätník a starožitné lustre. 14. 2. sa zástupcovia obce Renáta Demková, Mgr. Emília Bučková  a manželia Bartošovci  zúčastnili školenia o vidieckom cestovnom ruchu, ktoré sa konalo v rámci projektu Interreg Poľsko – Slovensko o cezhraničnej spolupráci.Obecné zastupiteľstvo schválilo  12. 12. 2017 vyrovnaný rozpočet obce na rok 2018 vo výške 85 500 eur. Obec v roku 2018 hospodárila nasledovne: príjmy skutočnosť: 129 317,16 eur, výdaje skutočnosť 123 717,81 eur. Výsledok hospodárenia za rok 2018 predstavuje 10 209,59 eur. Komunálne voľby

Voľby sa konali 10. novembra . Na funkciu starostu kandidovali 2 kandidáti, doterajšia starostka Renáta Demková (NEKA) a Ing. Branislav Magic.(SKV). Starostkou sa opätovne stala  p. Demková s počtom hlasov 146. Ing. Magic získal 69 hlasov. Účasť na voľbách bola 71% . Všetkých 5 kandidátov na poslancov bolo zvolených: Ivan Anderle – počet hlasov  147  (KDH), Ondrej Bartoš -počet hlasov  122  (KDH), Vladimír Bučko – počet hlasov  142   (SaS), Martin Černík – počet hlasov 160 (NOVA),  Ing. Branislav Magic – počet hlasov   94   (SKV)Výstavba  v obciÚzemný plán rozvoja obce16.5. sa uskutočnilo verejné prerokovanie návrhu  Územného plánu rozvoja obce za účasti jeho zostavovateľov. Zúčastnilo sa ho  cca 23 občanov. Obec by sa mala rozvíjať v budúcnosti v okrajových častiach smerom na Beniakovce a popri Toryse.  Počíta sa s nárastom obyvateľov  na 700 do roku  2030. Najviac diskusie vyvolala  plánovaná výstavba rodinných domov, ( s iným typom bývania sa v obci nepočíta).  Niektorí majitelia pozemkov časti Nižné Záhumnie prejavili nespokojnosť s tým,  že sa tam plánuje s výstavbou len výhľadovo.Rekonštrukcia obecného úraduV mesiaci jún a júl sa uskutočnila II. etapa  rekonštrukcie obecného  úradu – kancelárií pracovníkov: výmena elektroinštalácií a podláh, pribudli nové omietky a kancelársky nábytok. Finančné náklady predstavovali sumu 10 139, 60 eur.Vyhliadka na kline – v priebehu roka vyrástla pod lesom s výhľadom na Torysu a okolité kopce  vyhliadková veža. Tvorí zaujímavú dominantu obce. Za touto stavbou sa skrýva 11 brigád niekoľkých nadšencov: I. Anderle, V. Bučko, O. Bartoš,  L.Varga, E. Bučková, R. Demková, B. Varhanovská, Michal Bučko, Marian Bučko, E. Bakajová, Miriam Bartošová,  M. Černík, Dezider Gašpar pod rukami ktorých vyrástla. Ruku k dielu priložili Dalibor Amrich, Miloš Fazekaš, Bohuš Fodor st.Rekonštrukcia cestysa uskutočnila na 3 úsekoch – od záhradok po križovatku pri Bučkových,od Kreibikových po križovatku pri Pavlinských, od Mattových st. po križovatku pri Mattových ml. Celkové náklady   boli vo výške  28 951,75 eur, z toho poskytlo dotáciu Ministerstvo financií SR vo výške 13 500 eur.Bolo rozšírené  verejné osvetlenie, pribudlo 5 stožiarov so solárnym osvetlením na kopci smerom ku KNV. Na detské ihrisko pribudla hojdačka – hniezdo v hodnote 1056 eur (zbierka občanov 270,00 eur a obec 786,00 eur).Celkovo boli skolaudované  2 domy, 1 chata a bolo vydané 1 stavebné povolenie.Podujatia10.2. sa konalo fašiangové posedenie. Zúčastnilo sa ho cca 80 obyvateľov vrátane detského drobizgu. V súťaži o najlepšiu šišku 1. cenu získala p. Darina Fazekašová, 2. bola p. Alžbeta Staňová a 3.p. Ľuboslava Ladomirjaková-Tománková.1. 6. sa uskutočnilo podujatie ku dňu detí na detskom ihrisku plné hier a kreatívnej činnosti. Na podujatie prišlo  40 detí spolu so svojimi rodičmi. Nechýbala ani tradičná opekačka.17. 6. sa konal jubilejný  50. ročník Abovských slávností v Rozhanovciach. Ako dobrí  susedia sme ho podporili svojou účasťou. V rámci abovských špecialít sa predstavili  manželia Ondrej a Miriam Bartošovi, S. Maková a P. Bakaj. Účastníkom navarili fazuľovicu s údeným kolenom.29. 6.  sa  pochválili svojimi vysvedčeniami  so samými jednotkami  siedmi žiaci: Radka Beláková, Ondrej Grega, Tamara Tiliščáková, Katka Gregová, Eliška Cenknerová, Viktória Tetarková a Kiara Lia Kilk . Ich usilovnosť bola odmenená   darčekmi .30. septembra sa konal  1. ročník festivalu  ovocia „ Hrašovské jabluko 2018“. Odborné  slovo a konzultácie záujemcom poskytol predseda Zväzu záhradkárov v Košiciach RSDr. Anton Župa . Hosťami na podujatí boli zástupcovia  poľského združenia obcí – Perla Beskidu Sadeckiego, p. Mária Burčíková zo združenia Ľudia a energia. O zábavu sa postaral folklórny súbor Tuhrinčanka. Prítomní udelili 1. miesto pestovateľovi Vladimírovi  Bučkovi, 2. miesto získala Jana Amrichová, 3. miesto Gabi Krištof. Celkovo bolo vystavených 20 odrôd tunajších jabĺčok. Návštevníci mali možnosť ochutnať  jablkové dobroty : jablkové pyré  a jablkový koláč, ktorý sponzorsky upiekla  Božena Varhanovská.19.10.  v rámci Mesiaca úcty k starším vystúpil spevácky súbor Tarnavčan. Podujatia sa zúčastnilo cca 70 seniorov. Zákuskami sponzorsky prispela Paulina Köverová. 30.10. tradičný Halloween a halloweenska party sa diali  v kultúrnom dome. Prišlo naň 65 detí a dospelých.  Podujatie sponzorovali: r. Mokrišová, Peter Bakaj, Paulina Köverová. Spomedzi strašidiel 1.miesto získala Júlia Sofia Nagyová ( postrelená srnka), 2. Izabela Regendová ( pavúčia princezná), 3. Maja  a Sima Takáčové ( mimozemšťanky).8.12. zavítal medzi naše deti Mikuláš. Najskôr si všetci mali možnosť pozrieť hudobnú rozprávku Povolaním škôlkar v podaní podaní žiakov súkromnej umeleckej školy na Miškoveckej ulici v Košiciach. A potom prišiel medzi 85 detí a ich rodičov Mikuláš. Do balíčkov, ktoré rozdával prispela ovocím rodina Spišiaková . 28. 12.  sa konal  11. ročník  Zejdzeme še na Štefana. Do tanca hrala hudobná skupina Play, ktorá rozihrala žilky 65 účastníkom. Súčasťou podujatia bola tombola. Cirkevný život27. 9. sme si pripomenuli 20. výročie vysviacky kostola. Pri tej príležitosti sa konala  slávnostná pobožnosť za účasti Mareka Forgáča, pomocného  biskupa Košickej arcidiecézy.  Agapé po skončení omše v kultúrnom dome bolo vhodnou príležitosťou na spomienky  na  obdobie výstavby kostola. Medzi účastníkmi boli viacerí, ktorí kostol stavali.  Spomienky oživila videoprojekcia fotografií. Ich autorom je Ing. Juraj Regenda.KnižnicaOd februára 2018 je knižnica otvorená od 16, 30 hod. -17,30 hod. Vyšlo sa tak v ústrety zamestnaným občanom, z ktorých viacerí prichádzajú do obce až okolo 17. hod.Do knižnice bolo zakúpených 35 kníh za 450 eur, 14 kníh získala darom. Knihy si vypožičiavalo 46 čitateľov, z toho do 15 rokov – 6 detí.  Celkovo bolo vypožičaných 918 kníh.ŠportBiliardové turnaje sa uskutočňovali za posledné 3roky pravidelne na prelome rokov v mesiacoch december a január. Pravidelne sa ho zúčastňuje cca 10 hráčov. Posledný z nich v rámci 8. ročníka (2017/2018)  vyhral Adrian Carpen. 2. a 3. miesto obsadili bratia Marek a Dušan Bérešovci. V roku 2017 (7. ročník)  bol  nesúťažný turnaj venovaný jednému z bývalých účastníkov, zosnulému Vladimírovi Bodnárovi. Víťazom 6.ročníka bol Štefan Béreš.Životné prostredieObec  sa snaží vytvárať podmienky  na zdravé životné prostredie, pravidelne sa kosia rigoly pri ceste  do obce. Na zber odpadu, mimo komunálneho, zabezpečila občanom  5 x v roku veľkokapacitné kontajnery. Občania sa zatiaľ poskromne zapájajú do separovaného zberu odpadu,  je to zatiaľ iba 10% domácností.2.5. sa vykonalo odborné ošetrenie líp pri kríži arboretistom.ObyvateľstvoŠtatistické údajeK 31. 12. žilo v obci  trvalo prihlásených 387 obyvateľov. Oproti roku 2017 pribudlo 15 obyvateľov.  Sviatosť manželstva prijali 23. 6. 2018 v Rímskokatolíckom kostole v Košickej Novej Vsi Tomáš Jurko a Veronika Dumanová.Zaznamenali sme  4 úmrtia a 4 narodenia detí. 28. 1. sa narodila Simona Huštatýová, 18. 2. Tobias Kolarik  a 25.2. Peter Cenkner, 5. 11.  Eva Dorota Kubišová. V priebehu roka sme sa rozlúčili  s týmito obyvateľmi obce: 25. 2. vo veku 89 rokov  nás  navždy opustila Jolana Köverová (Dancáková). 27. 5. zomrela vo veku 69 rokov p. Božena  Pokorná (Köverová), 5.11. tragicky zahynul  22 ročný Patrik Staňo, 26.11. zomrel Jaroslav Staňo vo veku 70 rokov.Súhlas so zverejnením dali všetci zákonní zástupcovia i obaja mladomanželia. Zápis do kroniky schválený uznesením obecného  zastupiteľstva č. 3/2019 zo dňa 24.06.2019.